Veikala noteikumi

Interneta veikala MONDEX, kas darbojas tīmekļa vietnē www.sklep.mondex.pl, īpašnieks ir MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna ar juridisko adresi Olštinā, Towarowa 17, 10-416 Olština (turpmāk tekstā - MONDEX), kas reģistrēta Valsts tiesu reģistra Uzņēmumu reģistrā, kuru uztur Olštinas rajona tiesas 8. Saimnieciskās nodaļas Valsts tiesu reģistra Uzņēmumu reģistrs, ar KRS numuru: 000005755, ar REGON: 51028674000000, NIP: 7391010198. Pārdevējs un veikala operators ir Unihome Sp. z o.o., Ludwika Rydygiera 11a/226, 01-793 Varšava (Polija), KRS: 0000614138, NIP: PL7010570501. Sazināties ar interneta veikalu var pa tālruni: +48 792 969 999 (no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00), pa e-pastu: sklep@mondex.pl vai tērzējot veikala tīmekļa vietnē.

§1
Definīcijas

 1. Noteikumos lietotie termini nozīmē:.
 1. Darba dienas - dienas no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot svētku dienas;
 2. Reģistrācijas veidlapa - Veikalā pieejamā veidlapa, kas ļauj izveidot Kontu.
 3. Pasūtījuma veidlapa - interaktīva veidlapa, kas pieejama Veikalā un ļauj veikt Pasūtījumu, jo īpaši, pievienojot Produktus grozā un nosakot Pirkuma līguma noteikumus, tostarp piegādes un apmaksas veidu.
 4. Klients - subjekts, kas iegādājas Produktu Interneta veikalā, noslēdzot Pārdošanas līgumu vai izmantojot Elektronisko pakalpojumu saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem, un kas ir fiziska persona ar pilnu tiesībspēju un rīcībspēju, juridiska persona vai organizatoriska vienība bez juridiskās personas statusa, kurai Likums piešķir tiesībspēju un rīcībspēju;
 5. Civilkodekss - 1964. gada 23. aprīļa likums;
 6. Patērētājs - fiziska persona, kas ar uzņēmēju veic tiesisku darījumu, kurš nav tieši saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību;;
 7. Konts - Interneta veikala daļa, kas piešķirta konkrētam Klientam un ar kuras palīdzību Klients var veikt noteiktas darbības Interneta veikalā. Klients piekļūst Kontam, izmantojot Pieteikumu un ar to saistīto Paroli. Klients pieslēdzas savam Kontam pēc reģistrēšanās Interneta veikalā.
 8. Grozs - Elektroniskais pakalpojums, kas Klientam pieejams Interneta veikala ietvaros, jo īpaši ļaujot ērti veikt Pasūtījumu izvēlētam Preču skaitam, parādot kopsavilkumu par atsevišķu Preču cenu un visu Preču kopējo cenu, kā arī kopējo Pasūtījuma vērtību.
 9. Produkts - Interneta veikalā pieejama kustama prece, uz kuru attiecas Pirkuma līgums starp Pircēju un Pārdevēju.
 10. Uzņēmējs - Klients, kas nav Patērētājs, kurš noslēdz Pirkuma līgumu vai Pakalpojuma līgumu ar Pārdevēju ar mērķi, kas tieši vai netieši saistīts ar viņa uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību.
 11. Noteikumi un nosacījumi - šis dokuments.
 12. Pārdevējs - Unihome Sp. z o.o., Ludwika Rydygiera 11a/226, 01-793 Varšava (Polija), reģistrēta Valsts tiesu reģistra Uzņēmumu reģistrā, ko uztur Varšavas apgabaltiesa, Valsts tiesu reģistra XIV Komerciālā nodaļa, ar KRS numuru: 0000614138, ar REGON: 364267729 NIP: PL7010570501;
 13. Pirkuma līgums - Preces pirkuma līgums, kas noslēgts vai noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, izmantojot Interneta veikalu.
 14. Pakalpojumi - pakalpojumi, ko Pārdevējs sniedz Klientiem elektroniski 2002. gada 18. jūlija likuma par elektronisko pakalpojumu sniegšanu izpratnē.
 15. Digitālais pakalpojums - pakalpojums, kas ļauj Patērētājam: -izveidot, apstrādāt, uzglabāt vai piekļūt datiem digitālā formā; -dalīties ar datiem digitālā formā, kurus nosūtījis vai radījis Patērētājs vai citi šā pakalpojuma lietotāji; -citas mijiedarbības formas, izmantojot datus.
 16. Patērētāju tiesību likums - 2014. gada 30. maija likums par patērētāju tiesībām.
 17. Digitālais saturs - dati, kas radīti un piegādāti digitālā formā.
 18. Tehniskās prasības - minimālās prasības, kas ir nepieciešamas, lai sadarbotos ar Pārdevēja/pakalpojuma sniedzēja izmantoto IKT sistēmu, t. i.: (1) dators/laptops vai cita multimediju ierīce ar piekļuvi; (2) elektroniskais pasts; (3) tīmekļa pārlūkprogramma: Mozilla Firefox 17.0 un jaunāka versija vai Internet Explorer 10.0 un jaunāka versija, Opera 12.0 un jaunāka versija, Google Chrome 23.0 un jaunāka versija, Safari 5.0 un jaunāka versija, Microsoft Edge 25.10586.0.0 un jaunāka versija; (4) sīkdatņu un Javascript iekļaušana tīmekļa pārlūkprogrammā; (5) aktīva e-pasta adrese.
 19. Pasūtījums - Klienta nodoma deklarācija, kas veikta, izmantojot Pasūtījuma veidlapu, un kuras mērķis ir tieši noslēgt Pirkuma līgumu par Produktu vai Produktiem ar Pārdevēju.

§2
Vispārīgi noteikumi

 1. Šie Noteikumi un nosacījumi nosaka vispārīgos noteikumus un nosacījumus, elektronisko pakalpojumu sniegšanas un pārdošanas kārtību, kas tiek veikta, izmantojot interneta veikalu https://sklep.mondex.pl/ .
 2. Šie Noteikumi un nosacījumi ir pastāvīgi pieejami tīmekļa vietnē https://sklep.mondex.pl/ tādā veidā, kas ļauj tos jebkurā laikā iegūt, pavairot un ierakstīt, tos izdrukājot vai saglabājot datu nesējā.
 3. Lai sāktu izmantot veikalu, ir nepieciešams izlasīt un pilnībā pieņemt šos Noteikumus un nosacījumus.
 4. Visi termiņi tiek aprēķināti saskaņā ar Civilkodeksa 111. pantu, t. i., dienās izteikts termiņš beidzas ar pēdējās dienas beigām, un, ja dienās izteikta termiņa sākums ir kāds notikums, tad diena, kurā šis notikums iestājies, termiņa aprēķinā netiek ņemta vērā.
 5. Tiešsaistes veikala izmantošana ir iespējama ar nosacījumu, ka klienta izmantotā IKT sistēma atbilst minimālajām tehniskajām prasībām.
 6. Piedāvājot uzskaitītās preces/pakalpojumus, Pārdevējs preču lapās un citās interneta veikala informācijas lapās informē par preču ar digitāliem elementiem, digitālā satura vai digitālo pakalpojumu funkcionalitāti. Turklāt Pārdevējs/pakalpojumu sniedzējs informē par piemērojamajiem tehniskajiem pasākumiem to aizsardzībai, kā arī par attiecīgo produktu ar digitālajiem elementiem, digitālo saturu vai digitālajiem pakalpojumiem savietojamību un savietojamību.
 7. Pircējam ir pienākums:
 1. reģistrējoties un veicot pasūtījumu Interneta veikalā, sniegt tikai patiesus, aktuālus un visus nepieciešamos datus, kā arī tos nekavējoties atjaunināt.
 2. izmantot Pārdevēja pieejamos pakalpojumus tā, lai netraucētu Pārdevēja, Interneta veikala un citu Klientu darbību.
 3. izmantot Pārdevēja pieejamos pakalpojumus atbilstoši tiesību aktu un šo Noteikumu un nosacījumu prasībām.

§3
Elektroniski sniegtie pakalpojumi

 1. Pārdevējs sniedz pakalpojumus bez maksas 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.
 2. Pakalpojumu sniedzējs ar Interneta veikala starpniecību Klientiem sniedz šādus Elektroniskos pakalpojumus:
  1. Lietotāja konts;
  2. Iepirkumu grozs;
  3. Pasūtījuma iesniegšana un Pārdošanas līgumu slēgšana saskaņā ar šajos Noteikumos un nosacījumos izklāstītajiem noteikumiem;
  4. Informatīvie biļeteni;
 3. Lietotāja konta izmantošana ir iespējama pēc tam, kad Pakalpojuma saņēmējs ir veicis turpmāk minētās darbības:
  • aizpildot reģistrācijas veidlapu un piekrītot šo Noteikumu un nosacījumu noteikumiem,
  • noklikšķinot uz lauciņa "Reģistrēties".
 4. Pēc Konta reģistrēšanas Pakalpojuma saņēmējs var pieteikties Interneta veikalā, norādot reģistrācijas laikā norādīto elektroniskā pasta adresi (e-pasta adresi) un paroli.
 5. Līgums par pakalpojumu sniegšanu, kas ietver Lietotāja Konta uzturēšanu Interneta veikalā, tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un tiek izbeigts, kad Pasūtītājs iesniedz pieprasījumu dzēst Kontu vai izmanto pogu "Dzēst kontu".
 6. Pārdevējs var atteikties reģistrēt Kontu, ja Klients pārkāpj III. punkta noteikumus. Noteikumu un nosacījumu 7. punktu.
 7. Līgums par pakalpojumu sniegšanu, kas ietver Lietotāja Konta uzturēšanu Interneta veikalā, tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un tiek izbeigts, Klientam nosūtot pieprasījumu dzēst Kontu vai izmantojot pogu "Dzēst kontu".
 8. Iepirkumu grozs ir elektronisks pakalpojums, kas sākas brīdī, kad Klients pievieno pirmo preci Iepirkumu grozā. Iepirkumu grozs ir vienreizējs pakalpojums, tas tiek sniegts bez maksas un tiek izbeigts, kad Klients veic vai pārtrauc veikt Pasūtījumu. Atkarībā no pieejamajām funkcijām iepirkumu grozs var atcerēties informāciju par Klienta izvēlētajiem Produktiem arī pēc pārlūka sesijas beigām, taču tas nenodrošina Produktu pieejamību.
 9. Līgums par Elektronisko pakalpojumu sniegšanu, kas ietver iespēju Klientam veikt Pasūtījumu veikalā, tiek noslēgts uz noteiktu laiku un tiek izbeigts brīdī, kad Klients veic vai pārtrauc veikt Pasūtījumu.
 10. Pārdevējam ir tiesības organizēt gadījuma rakstura konkursus un akcijas, kuru noteikumi katru reizi tiks norādīti veikala tīmekļa vietnēs. Akcijas Interneta veikalā nav kumulatīvas, ja vien konkrētās akcijas noteikumos un nosacījumos nav norādīts citādi.
 11. Pārdevējs jebkurā laikā var izbeigt ar Pircēju noslēgto Pakalpojumu sniegšanas līgumu, par to brīdinot Pircēju 14 dienas iepriekš, svarīgu iemeslu dēļ, ar to saprotot izmaiņas tiesību aktos, kas reglamentē Pārdevēja elektronisko pakalpojumu sniegšanu, kas ietekmē savstarpējās tiesības un pienākumus, kuri noteikti starp Pārdevēju un Pircēju noslēgtajā līgumā, vai pakalpojumu, uz kuriem attiecas Noteikumu noteikumi, apjoma vai sniegšanas veida maiņu.
 12. Gadījumā, ja Klients pārkāpj šo Noteikumu un nosacījumu noteikumus, Pārdevējs pēc iepriekšēja neefektīva aicinājuma pārtraukt vai novērst pārkāpumus, nosakot attiecīgu termiņu, var izbeigt līgumu par Pakalpojumu sniegšanu, par to brīdinot 14 dienas iepriekš.
 13. Līguma par Konta pakalpojuma sniegšanu izbeigšana pēc jebkuras Puses iniciatīvas, kā arī līguma par Konta pakalpojuma sniegšanu izbeigšana ar abu Pušu piekrišanu neietekmē Pušu tiesības, ko tās ieguvušas pirms līguma izbeigšanas.

§5
Produktu pasūtīšana

 1. Pasūtījumi tiek pieņemti tīmekļa vietnē www.sklep.mondex.pl. Lai noslēgtu līgumu, ir jāveic pasūtījums.
 2. Preces tiešsaistes veikalā ir detalizēti marķētas. Tīmekļa vietnē ir informācija par produkta īpašībām, cenu, materiālu, no kura tas izgatavots, utt.
 3. Pasūtot preci, klients izvēlas preci atbilstoši precei, īpaši norādot pasūtāmās preces izmēru, krāsu, daudzumu (gabalos) un, ja nepieciešams, sniedzot citu specifisku informāciju.
 4. Kad Klients ir izvēlējies produktu, noklikšķiniet uz ikonas "Iekļaut grozā". Ja prece ir pieejama pārdošanai, tā tiek pārvietota uz iepirkumu grozu.
 5. Ja Klients vēlas turpināt iepirkties, viņš/viņa grozā var pievienot vēl citus produktus. Viņš var arī pabeigt iepirkšanās procedūru, noklikšķinot uz ikonas "PIEDĀVĀT PASŪTĪJUMU" vai noklikšķinot uz ikonas "Iepirkumu grozs", kas atrodas lapas augšdaļā.
 6. Nākamajā ekrānā ir pieejams kopsavilkums ar pašlaik grozā pievienoto produktu sarakstu, pēc tam jāizvēlas pārdošanas dokumenta forma - kvīts vai rēķins.
 7. Kad esat izvēlējies dokumentu, noklikšķiniet uz ikonas "Turpināt apmaksu".
 8. Pēc ieiešanas iepirkumu groza lapā ir jāievada dati, kas nepieciešami pasūtītā produkta nosūtīšanai.
 9. Pircējs veic pirkumus, izmantojot tā saukto ātro iepirkšanos vai izveidojot kontu vai pieslēdzoties INSPI by MONDEX interneta veikalam, pateicoties kam Pircējs iegūst piekļuvi tādām papildu iespējām kā: pasūtījumu vēsture, iespēja pārbaudīt, kādā stadijā ir pēdējais veiktais pasūtījums, iespēja saņemt aktuālo informāciju par MONDEX interneta veikala produktiem.
 10. Pēc adreses datu ievadīšanas noklikšķiniet uz ikonas "SAVE", un tiks parādīti pieejamie maksāšanas veidi. Pēc maksājuma metodes izvēles noklikšķiniet uz ikonas "Pārejiet uz pasūtījumu apstrādi".
 11. Nākamajā solī jums ir jāizvēlas pasūtījuma piegādes un apmaksas veids, kā arī jāpieņem noteikumi un nosacījumi un privātuma politika.
 12. Nākamajā solī izvēlieties produkta apmaksas veidu. Apstipriniet sava pasūtījuma vērtību, noklikšķinot uz ikonas "APSTIPRINĀT PIRKUMU".
 13. Ja izvēlaties maksāt ar pārskaitījumu24, jums ir jāizvēlas banka, no kuras vēlaties veikt maksājumu, vai kredītkartes izdevējs (Visa/MasterCard), vai BLIK, un pēc tam jānoklikšķina uz ikonas "PAY FOR THE PURCHASE".
 14. Ja maksājums netiks saņemts darījuma starpnieka kontā 3 darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas (ar darba dienu šajos noteikumos saprot jebkuru nedēļas dienu no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot sestdienas un svētdienas un svētku dienas), pasūtījums netiks apstrādāts un līgums tiks uzskatīts par neslēgtu. Šādā situācijā jūs varat atkārtoti iesniegt pasūtījumu un izvēlēties citu maksājuma veidu. Ar pārskaitījumu24 apmaksāta pasūtījuma izpilde sākas pēc maksājuma saņemšanas par produktu.
 15. Jebkurā pasūtījuma iesniegšanas posmā jūs varat atcelt pasūtījumu, pārtraucot turpmākos soļus un izejot no pasūtījuma apakšlapas. To var izdarīt vairākos veidos: piemēram, noklikšķinot uz ikonas, ko izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā lapā, vai noklikšķinot uz jebkuras apakšlapas (vai produkta) veikala tīmekļa vietnē. Pasūtījums, kuru klients nav pabeidzis, tiks automātiski atcelts.
 16. Uz klienta norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts e-pasts, kas apstiprina klienta pasūtījuma saņemšanu. E-pasta vēstulē Klients saņems individualizētu pasūtījuma numuru, kura norādīšana cita starpā ļauj noteikt pasūtījuma statusu.

§6
Pasūtījuma atcelšana

 1. Klientam ir tiesības atcelt pasūtījumu līdz produktu nosūtīšanai.
 2. Klientam ir divas iespējas izmantot šīs tiesības:
  1. nosūtīt e-pastu uz sklep@mondex ar lielu derīguma termiņu un nosaukumu: "Pasūtījuma atcelšana Nr...". Pasūtījuma atcelšana stāsies spēkā tikai tad, ja tā tiks saņemta veikalā pirms pasūtītā produkta nosūtīšanas.
  2. Sazinieties ar interneta veikalu pa tālruni +48 792 969 999 (no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00).

§7
Cenas

 1. Cenas tīmekļa vietnē ir norādītas Polijas zlotos, tās ir bruto cenas, ieskaitot piemērojamos nodokļus un nodevas.
 2. Cena, kas norādīta tīmekļa vietnē pasūtījuma iesniegšanas brīdī, ir galīgā cena, kas ir saistoša Klientam.
 3. Pie preces cenas jāpieskaita piegādes izmaksas.
 4. Pēc pasūtījuma veikšanas cenu mainīt nav iespējams.

§8
Produkta pieejamība / nepilnīga pasūtījuma izpilde

 1. Visi tīmekļa vietnē norādītie produkti ir pieejami produkti.
 2. Izņēmuma gadījumos, piemēram, ja vairāki Klienti vienlaicīgi veic viena un tā paša produkta pasūtījumu, var gadīties, ka produkts nav pieejams. Šādā situācijā klients tiks informēts par to, ka pasūtījumu nav iespējams izpildīt, un tiks lemts par tā izpildes veidu (daļēja izpilde, gaidīšanas laika pagarināšana, visa pasūtījuma atcelšana). tiek nodots
 3. Ja attiecīgā prece nav noliktavā, klients tiks informēts pa e-pastu par problēmām ar pasūtījumu un pieejamajām iespējām (piemēram, daļēja izpilde, pilnīga izpilde, bet ar to saistīts pagarināts gaidīšanas laiks, visa pasūtījuma atcelšana bez negatīvām sekām klientam).
 4. Ja klients nevēlas, lai daļējs pasūtījums tiktu izpildīts - pasūtījums tiek atsaukts bez negatīvām sekām klientam, un, ja klients veic maksājumu, samaksātās summas tiek atmaksātas.

§9
Pasūtījuma saņemšanas metode un pasūtījuma izpildes laiks

 1. Preces piegāde tiek veikta Eiropas Savienībā, izņemot Vāciju.
 2. Pasūtījums tiek nodots piegādei 1 (vārdiem: vienas) darba dienas laikā pēc tā iesniegšanas.
 3. Ja izvēlētais produkts ir pieejams, tas tiks nosūtīts klientam ne vēlāk kā 14 (vārdiem: četrpadsmit) darba dienu laikā pēc pasūtījuma nodošanas apstrādei.
 4. Informācija par plānoto pasūtījuma piegādes laiku ir pieejama iepirkumu grozā.
 5. Gadījumā, ja kā maksājuma veidu izvēlas ātru pārskaitījumu vai maksājumu ar kredītkarti (maksājums ar przelewy24 - pasūtījuma apstrāde sākas pēc tam, kad starpnieka kontā ir ieskaitīti 100% no par preci pienākošās summas, no šī brīža ir jāskaita laiks, kurā prece tiks nodota kurjeram.
 6. Pasūtījumu piegādi nodrošina kurjerpasta uzņēmumi InPost, DHL, UPS un Suus.
 7. MONDEX ir atbildīga par pasūtītās preces piegādi līdz tās nogādāšanai klientam.

§10
Maksājumu veidi

 1. Pasūtījuma apmaksas veids:
  1. Pasūtījuma apmaksas veids: skaidrā naudā;
  2. Pārskaitījumi24 - BLIK, Google Pay, Apple Pay, Maksājumu karte, Express Transfer;
 2. MONDEX nepieņem tradicionālos pārskaitījumus, tāpēc Klients nesaņems konta numuru, uz kuru jāveic maksājums, piemēram, pasta nodaļā.
 3. Interneta veikals nekad nesūtīs Klientam e-pastu ar informāciju, ka pēkšņi ir mainījies iemaksas konts, un ar lūgumu veikt tradicionālo pārskaitījumu. Ja Klients saņem šādu e-pastu - neveic maksājumu un neatbild uz to, bet nosūta nemainītu e-pastu MONDEX uz adresi sklep@mondex.pl.
 4. Katram iegādātajam produktam tiek pievienota fiskālā kvīts vai PVN rēķins.

§11
Līgums

 1. Informācija veikala tīmekļa vietnē www.sklep.mondex.pl nav piedāvājums 1964. gada 23. aprīļa Civillikuma likuma izpratnē.
 2. MONDEX apņemas piegādāt preci kurjeram 14 darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas vai, ja preces nav, šajā termiņā informēt Pircēju par preces trūkumu.
 3. Kopējais pasūtījuma piegādes laiks nedrīkst pārsniegt 16 darba dienas.
 4. Jadeklarētais piegādes laiks pārsniedz iepriekš minēto termiņu, MONDEX ir jāsniedz attiecīga informācija, norādot pasūtījuma numuru un produkta saņemšanas termiņu.

§12
Piegādes izmaksas

 1. Piegādes izmaksas Polijas teritorijā ir:

  piegāde ar GLS kurjeru - 14,90 PLN.

  piegāde ar Poczta Polska - 12,90 PLN

  piegāde ar pakomātu - 12,90 PLN

  mēbeļu piegāde - 29,90 zl

 2. Papildu maksa par piegādi Polijas teritorijā. Lielgabarīta (prece, kuras divu garāko malu summa pārsniedz 120 cm vai sver vairāk nekā 20 kg) - 20,00 zł
 3. Piegāde tiek veikta Eiropas Savienības teritorijā, izņemot Vācijas Federatīvo Republiku. Starptautiskās piegādes izmaksas ar GLS kurjeru ir PLN 99,90.

§12
Patērētāja atteikums no līguma

 1. Patērētājam ir tiesības atteikties no līguma, nenorādot iemeslu, 30 dienu laikā pēc preces saņemšanas. Ja Patērētājs atkāpjas no līguma, līgums tiek uzskatīts par neslēgtu un tiek atmaksāti savstarpēji patērētāja un MONDEX veiktie maksājumi.
 2. Patērētājam, atkāpjoties no līguma, ir jāiesniedz rakstiska atteikuma deklarācija. To var izdarīt, piemēram, aizpildot atteikuma veidlapu, kas nosūtīta Patērētājam kopā ar pasūtīto preci, un nosūtot šo dokumentu MONDEX līdz iepriekš norādītajam termiņam. Patērētājam ir tiesības, bet ne pienākums izmantot attiecīgo formulu.
 3. Patērētāja pienākums ir atgriezt preci, kas ir atgriešanas priekšmets, 14 dienu laikā no dienas, kad viņš ir atteicies no līguma. Pietiek nosūtīt preci atpakaļ pirms norādītā termiņa.
 4. Paziņojums par atteikšanos no līguma un atgrieztā prece jānosūta uz adresi: MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna, Atteikumu un sūdzību nodaļa, Towarowa 17, 10-416 Olsztyn.
 5. Vienlaikus Pārdevējs nodrošina patērētājam bezmaksas atgriešanas pakalpojumu https://szybkiezwroty.pl/. Ātrā atgriešana ir pakalpojums, pateicoties kuram Pircējs var bez maksas atgriezt savus pasūtījumus, izmantojot Paczkomat automātus, kas izvietoti visā Polijā. Sūtījumu ar atgriešanu var nosūtīt divos veidos - izmantojot InPost mobilo lietotni vai izmantojot vietni SzybkieZwroty.pl.
 6. Pastāv arī iespēja pieteikt atgriešanu, izmantojot atgriešanas veidlapu, kas elektroniski pieejama veikala tīmekļa vietnē. Pēc tam uz MONDEX rēķina tiks pasūtīts kurjers, kas bez maksas paņems atpakaļ sūtīto preci. Iespēja bez maksas saņemt atpakaļ sūtīto preci attiecas tikai uz piegādēm, ko Polijas teritorijā veic GLS kurjers. Sūtījums jānosūta uz GLS punktu, pamatojoties uz sūtījumam pievienoto vēstuli.
 7. Patērētāja pienākums ir segt tiešās izmaksas, kas saistītas ar preču nosūtīšanu atpakaļ MONDEX (t. i., izmaksas, kas saistītas ar preču nosūtīšanu atpakaļ ar kurjera, pasta vai citas iestādes starpniecību), izņemot 7. un 8. punktā minētās izmaksas.
 8. Gadījumā, ja patērētājs pats nosūta preci atpakaļ, viņš sedz tiešās izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.
 9. Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad saņemts patērētāja paziņojums par atteikšanos no līguma, atmaksā patērētājam visus patērētāja veiktos maksājumus, tostarp preces piegādes izmaksas. Pārdevējs atmaksā maksājumu, izmantojot to pašu maksāšanas veidu, ko izmantojis patērētājs, ja vien patērētājs nav skaidri piekritis citam atmaksas veidam, kas patērētājam nerada nekādas izmaksas.
 10. Pārdevējs var aizturēt no patērētāja saņemtā maksājuma atmaksu līdz brīdim, kad tas ir saņēmis atpakaļ Produktu vai patērētājs ir iesniedzis pierādījumus par tā atgriešanu, atkarībā no tā, kurš no šiem gadījumiem iestājas pirmais, ja vien Pārdevējs pats nav piedāvājis saņemt Produktu no patērētāja.
 11. Atgrieztajam produktam jābūt nemainītā stāvoklī, t. i., uz tā nedrīkst būt lietošanas pēdas, un tam jābūt ar oriģinālajām etiķetēm.
 12. Patērētājs ir atbildīgs par jebkādu preces vērtības samazinājumu, kas radies tās lietošanas rezultātā, pārsniedzot to, kas nepieciešams, lai pārliecinātos par tās raksturu, īpašībām un darbību.
 13. Akcijas ietvaros iegādātas preces atgriešana nozīmē, ka patērētājs atsakās no dalības šajā akcijā, tostarp zaudē tiesības iegādāties preci ar akcijas nosacījumiem.
 14. Ja akcijas ietvaros iegādātā prece tiek atgriezta, MONDEX atmaksā pasūtījuma cenu, neņemot vērā akcijas nosacījumus.
 15. Tiesības atteikties no līguma, kas noslēgts attālināti, neattiecas uz patērētājiem saistībā ar līgumiem:
  1. par pakalpojumu sniegšanu, par kuriem patērētājam ir pienākums samaksāt cenu, ja Pārdevējs ir pilnībā izpildījis pakalpojumu ar patērētāja skaidru un iepriekšēju piekrišanu, kurš pirms pakalpojuma sniegšanas no Pārdevēja puses tika informēts, ka pēc Pārdevēja izpildes viņš zaudēs tiesības atteikties no līguma, un to pieņēma;
  2. kurā cena vai atlīdzība ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, kuras pārdevējs nevar ietekmēt un kuras var notikt pirms atteikuma termiņa beigām;
  3. kurā izpildes priekšmets ir Prece - kustams priekšmets (tostarp kustams priekšmets ar digitāliem elementiem) - kas nav rūpnieciski ražots, izgatavots pēc patērētāja specifikācijām vai kalpo patērētāja individuālo vajadzību apmierināšanai;
  4. ja izpildes priekšmets ir produkts - kustama prece (tostarp kustama prece ar digitālajiem elementiem) -, kas ātri bojājas vai kam ir īss derīguma termiņš;
  5. ja izpildījuma priekšmets ir produkts - kustama prece (tostarp kustama prece ar digitālajiem elementiem) -, kas piegādāta aizzīmogotā iepakojumā, kuru pēc atvēršanas nevar atdot atpakaļ veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ, ja iepakojums ir atvērts pēc piegādes;
  6. kurā izpildes priekšmets ir Produkti - kustamas lietas (tostarp kustamas lietas ar digitālajiem elementiem) -, kas pēc piegādes to rakstura dēļ ir neatdalāmi apvienotas ar citām kustamām lietām, tostarp kustamām lietām ar digitālajiem elementiem;
  7. kurā izpildes priekšmets ir alkoholiskie dzērieni, par kuru cenu ir panākta vienošanās, noslēdzot Pirkuma līgumu, kuru piegāde var notikt tikai pēc 30 dienām un kuru vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar ietekmēt;
  8. ja patērētājs ir skaidri pieprasījis, lai Pārdevējs ierodas pie viņa veikt steidzamus remontdarbus vai apkopi; ja Pārdevējs sniedz papildu pakalpojumus, kas nav patērētāja pieprasītie, vai piegādā Preces - kustamas lietas (tostarp kustamas lietas ar digitāliem elementiem), kas nav remonta vai apkopes veikšanai nepieciešamās rezerves daļas, patērētājam ir tiesības atteikties no līguma attiecībā uz papildu pakalpojumiem vai Precēm;
  9. ja piegādes priekšmets ir skaņas vai vizuāls ieraksts vai datora programmatūra, kas piegādāta aizzīmogotā iepakojumā, ja iepakojums ir atvērts pēc piegādes;
  10. par laikrakstu, periodisko izdevumu vai žurnālu piegādi, izņemot abonēšanas līgumu;
  11. kas noslēgti publiskā izsolē;
  12. par izmitināšanu, kas nav paredzēta dzīvošanai, preču pārvadāšanu, automobiļu nomu, ēdināšanu, pakalpojumiem, kas saistīti ar atpūtu, izklaidi, sporta vai kultūras pasākumiem, ja līgumā ir norādīts pakalpojuma sniegšanas datums vai periods;
  13. o digitālā satura piegādei, kas nav sniegts materiālā datu nesējā, par kuru patērētājam ir pienākums maksāt cenu, ja pārdevējs ir uzsācis izpildi ar patērētāja skaidru un iepriekšēju piekrišanu, kurš pirms izpildes uzsākšanas ir informēts, ka pēc pārdevēja izpildes viņš zaudēs tiesības atteikties no līguma, un ir to atzinis, un pārdevējs ir sniedzis patērētājam Patērētāju tiesību likuma 15. panta 1. un 2. punktā vai 21. panta 1. punktā minēto apstiprinājumu;
  14. par tādu pakalpojumu sniegšanu, par kuriem patērētājam ir pienākums samaksāt cenu, ja patērētājs ir nepārprotami pieprasījis pārdevējam ierasties pie patērētāja mājās, lai veiktu remontu, un pakalpojums jau ir pilnībā veikts ar patērētāja nepārprotamu un iepriekšēju piekrišanu;
 16. Šajā nodaļā izklāstītie noteikumi par patērētāju attiecas arī uz līgumiem, kas no minētās dienas noslēgti ar patērētājiem, kuri ir fiziskas personas, slēdzot līgumu, kas tieši saistīts ar viņu saimniecisko darbību, ja no šādu līgumu satura izriet, ka tiem nav profesionāla rakstura. Lai noteiktu, vai šādam klientam konkrētos apstākļos ir patērētāju tiesības, ir jāpārbauda, vai noslēgtajam līgumam ir profesionāls raksturs, pamatojoties uz ierakstu par šo uzņēmēju Polijas Republikas Uzņēmējdarbības un informācijas centrālajā reģistrā.

§13
Uzņēmēja atkāpšanās no līguma

 1. Uzņēmējam ir tiesības atkāpties no līguma, nenorādot iemeslu, 30 dienu laikā no produkta saņemšanas dienas.
 2. Atteikuma deklarācija un atpakaļ sūtītais produkts jānosūta uz adresi: MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna, Atteikumu un sūdzību nodaļa, Towarowa 17, 10-416 Olsztyn.
 3. Uzņēmēja pienākums ir segt tiešās izmaksas, kas saistītas ar preču nosūtīšanu atpakaļ MONDEX (t. i., izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ ar kurjerpasta, pasta vai citas iestādes starpniecību), izņemot 4. punktā minēto gadījumu.
 4. Vienlaikus Pārdevējs nodrošina Uzņēmējam bezmaksas atgriešanas pakalpojumu https://szybkiezwroty.pl/. Ātrā atgriešana ir pakalpojums, pateicoties kuram Pircējs var bez maksas atgriezt savus pasūtījumus, izmantojot Paczkomat automātus, kas atrodas visā Polijā. Sūtījumu ar atgriešanu var nosūtīt divos veidos - izmantojot InPost mobilo lietotni vai izmantojot tīmekļa vietni SzybkieZwroty.pl.
 5. Uzņēmējs ir atbildīgs par jebkādu preces vērtības samazināšanos, kas radusies preces izmantošanas rezultātā, pārsniedzot to, kas ir nepieciešama, lai pārliecinātos par tās raksturu, īpašībām un darbību.
 6. Atmaksājama atgrieztās preces cena un izmaksas par lētāko piedāvāto piegādes iespēju.
 7. Atmaksājamā summa tiks pārskaitīta uz norādīto bankas kontu 14 dienu laikā.

§14
Sūdzību procedūra

 1. Attiecībā uz pārdošanas līgumiem, kas noslēgti pirms 2023. gada 1. janvāra. Pārdevējs ir atbildīgs patērētājam saskaņā ar Civilkodeksa 556. panta un turpmākajiem noteikumiem par defektiem (garantija), kas ir spēkā līdz 2023. gada 1. janvārim.
 2. Attiecībā uz pirkuma līgumiem, kas noslēgti pēc 2023. gada 1. janvāra, preces neatbilstības pirkuma līgumam gadījumā uz Patērētāju neattiecas Civilkodeksa likuma XI sadaļas II iedaļas trešās grāmatas noteikumi, bet tiek piemēroti noteikumi, kas izklāstīti Patērētāju tiesību likumā redakcijā, kas ir spēkā no 2023. gada 1. janvāra (5.A nodaļa).
 3. Patērētājs var izmantot garantiju, ja to ir piešķīris Pārdevējs.
 4. Sūdzības jānosūta uz Pārdevēja adresi MONDEX Anna and Jerzy Affek Spółka Jawna Atgriežu un sūdzību departaments, Towarowa 17, 10-416 Olsztyn vai elektroniski, izmantojot veidlapu tīmekļa vietnē mondex.pl/reklamacje.
 5. Prece atbilst līgumam, ja jo īpaši tās apraksts, veids, daudzums, kvalitāte, pilnīgums un funkcionalitāte, bet attiecībā uz precēm ar digitālajiem elementiem - arī savietojamība, savietojamība un atjauninājumu pieejamība un piemērotība konkrētam mērķim, kuram patērētājam tā ir nepieciešama, par ko patērētājs ir informējis pārdevēju vēlākais līguma noslēgšanas brīdī un ko pārdevējs ir pieņēmis.
 6. Turklāt, lai produktu uzskatītu par atbilstošu līgumam, produktam jābūt:tam jābūt piemērotam mērķiem, kādiem šāda veida produktu parasti izmanto, ņemot vērā piemērojamos tiesību aktus, tehniskos standartus vai labu praksi, tam jābūt tādā daudzumā un ar tādām īpašībām, tostarp izturību un drošību, bet attiecībā uz produktiem ar digitālajiem elementiem - arī funkcionalitāti un savietojamību, kādas ir tipiskas šāda veida produktam un kādas patērētājs var pamatoti sagaidīt, ņemot vērā produkta raksturu un tirgotāja, viņa juridisko priekšteču vai personu, kas darbojas to vārdā, jo īpaši reklāmā vai marķējumā, sniegto publisko apliecinājumu, ja vien tirgotājs nepierāda,ka:
  1. viņš nav zinājis par attiecīgo publisko garantiju un, saprātīgi novērtējot, nevarēja to zināt,
  2. pirms līguma noslēgšanas publiskais apliecinājums tika labots ar tādiem pašiem noteikumiem un tādā pašā veidā, kādā publiskais apliecinājums tika sniegts, vai līdzīgā veidā,
  3. patērētāja lēmumu noslēgt līgumu nav ietekmējis publiskais apliecinājums.
 7. Lai produktu uzskatītu par atbilstošu līgumam, tam jābūt arī piegādātam iepakojumā, ar piederumiem un instrukcijām, ko patērētājs var pamatoti sagaidīt, un jābūt tādas pašas kvalitātes kā paraugam vai modelim, ko tirgotājs ir darījis pieejamu patērētājam pirms līguma noslēgšanas, un jāatbilst šāda parauga vai modeļa aprakstam. Patērētāju tiesību likuma 43.k panta 3. un 4. punkta un 43.l panta 4. punkta noteikumus mutatis mutandis piemēro produktiem ar digitāliem elementiem.
 8. Pārdevējs nav atbildīgs par preces neatbilstību iepriekš minētajam līgumam, ja patērētājs vēlākais līguma noslēgšanas brīdī ir skaidri informēts par to, ka kāda konkrēta preces īpašība atšķiras no iepriekš 6. un 7. punktā noteiktajām prasībām par atbilstību līgumam, un ir skaidri un atsevišķi piekritis konkrētas preces īpašības trūkumam.
 9. Ja ražojums neatbilst līgumam, patērētājs var pieprasīt tā remontu vai nomaiņu. Pārdevējs veic remontu vai nomaiņu saprātīgā termiņā no brīža, kad patērētājs ir informējis pārdevēju par neatbilstību līgumam, un bez liekām neērtībām patērētājam, ņemot vērā preces raksturu un mērķi, kādam patērētājs to iegādājās. Remonta vai nomaiņas izmaksas, tostarp jo īpaši pasta, pārvadāšanas, darbaspēka un materiālu izmaksas, sedz pārdevējs.
 10. Patērētājs nodrošina, lai remontējamais vai aizvietojamais ražojums būtu pieejams pārdevējam. Tirgotājs uz sava rēķina saņem preces no patērētāja. Patērētājam nav pienākuma maksāt par vēlāk nomainītās preces parasto lietošanu.
 11. Ja prece neatbilst līgumam, patērētājs var iesniegt paziņojumu par cenas samazināšanu vai atteikties no līguma, ja:
  1. pārdevējs ir atteicies nodrošināt preces atbilstību līgumam saskaņā ar Patērētāju tiesību likuma 43.d panta 2. punktu;
  2. pārdevējs nav nodrošinājis preces atbilstību līgumam saskaņā ar Patērētāju tiesību likuma 43.d panta 4.-6. punktu;
  3. preces neatbilstība līgumam turpinās, lai gan pārdevējs ir centies nodrošināt preces atbilstību līgumam;
  4. preces neatbilstība līgumam ir pietiekami būtiska, lai attaisnotu cenas samazinājumu vai atteikšanos no līguma, pirms tam neizmantojot Patērētāju tiesību likuma 43.d pantā noteikto aizsardzību;
  5. no tirgotāja paziņojuma vai apstākļiem ir skaidrs, ka viņš nespēj nodrošināt preces atbilstību līgumam saprātīgā termiņā vai bez liekām neērtībām patērētājam.
 12. Samazinātajai cenai ir jābūt tādā proporcijā pret līguma cenu, kādā neatbilstošās preces vērtība paliek attiecībā pret atbilstošās preces vērtību.
 13. Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad viņš saņēmis patērētāja paziņojumu par cenas samazināšanu, atmaksā patērētājam summas, kas viņam pienākas sakarā ar viņa tiesību uz cenas samazināšanu izmantošanu.
 14. Atteikuma no līguma gadījumā patērētājs nekavējoties atdod preci pārdevējam uz pārdevēja rēķina. Pārdevējs atmaksā patērētājam cenu nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas vai pierādījuma par tās atgriešanu.
 15. Patērētājs nevar atteikties no līguma, ja preces neatbilstība līgumam ir nebūtiska. Uzskata, ka preces neatbilstība līgumam ir būtiska.
 16. Pārdevējs ir atbildīgs par jebkādu preces neatbilstību, kas pastāv piegādes brīdī un ir atklāta divu gadu laikā no piegādes brīža, ja vien preces derīguma termiņš, ko noteicis tirgotājs, viņa juridiskie priekšgājēji vai personas, kas darbojas to vārdā, nav ilgāks.
 17. Jebkuru ražojuma neatbilstību, kas atklājas pirms divu gadu termiņa beigām no ražojuma piegādes brīža, uzskata par tādu, kas pastāvēja piegādes brīdī, ja vien nav pierādīts pretējais vai ja pieņēmumu nevar saskaņot ar ražojuma būtību vai ražojuma neatbilstības būtību.
 18. Pārdevēja pienākums ir atbildēt uz patērētāja sūdzību 14 dienu laikā pēc tās saņemšanas.
 19. Šajā punktā izklāstītie noteikumi attiecībā uz patērētāju attiecas arī uz līgumiem, kas no minētās dienas noslēgti ar patērētājiem, kuri ir fiziskas personas, slēdzot līgumu, kas tieši saistīts ar viņu saimniecisko darbību, ja no šādu līgumu satura ir skaidrs, ka tiem nav profesionāla rakstura. Lai noteiktu, vai šādam klientam noteiktos apstākļos ir patērētāju tiesības, ir jāpārbauda, vai noslēgtajam līgumam ir profesionāls raksturs, pamatojoties uz ierakstu par šo uzņēmēju Polijas Republikas Uzņēmējdarbības un informācijas centrālajā reģistrā.
 20. Pārdevējam ir jāievēro Patērētāju tiesību likuma 5.B nodaļas noteikumi attiecībā uz līgumiem par digitālā satura vai digitālā pakalpojuma piegādi.
 21. Pārdevējs ir atbildīgs par digitālā satura vai digitālā pakalpojuma, kas piegādāts vienā piegājienā vai pa daļām, neatbilstību līgumam, kas pastāvēja tā piegādes brīdī un atklājās divu gadu laikā pēc tās.

§15
Ārpustiesas sūdzību iesniegšanas un pārsūdzības procedūras

 1. Pārdevējs informē par iespēju izmantot ārpustiesas sūdzību izskatīšanas un pretenziju celšanas veidus. To izmantošana ir brīvprātīga un var notikt tikai tad, ja abas strīdā iesaistītās puses tam piekrīt.
 2. Sīkāka informācija par patērētāju strīdu izšķiršanu, tostarp par iespēju patērētājam izmantot ārpustiesas sūdzību izskatīšanas un pretenziju celšanas kārtību un šo kārtību pieejamības noteikumiem, ir pieejama rajonu (pilsētu) patērētāju ombudu, tirdzniecības inspekcijas vojevodistes inspekciju birojos un tīmekļa vietnēs, kā arī šādā tīmekļa vietnē: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Klientam, kurš ir patērētājs, ir tiesības izmantot šādus ārpustiesas sūdzību un tiesiskās aizsardzības procedūru piemērus: (1) iesniegums par strīda izšķiršanu pastāvīgajā patērētāju izlīguma tiesā; (2) iesniegums par strīda izšķiršanu ārpustiesas kārtībā Tirdzniecības inspekcijas vojevodistes inspektoram.
 4. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 524/2013 informējam, kaplatforma patērētāju un tirgotāju strīdu izšķiršanai tiešsaistē ES līmenī (ODR platforma) ir pieejama http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  .ODR platforma ir vienas pieturas aģentūras tīmekļa vietne patērētājiem un tirgotājiem, kas vēlas ārpustiesas kārtībā atrisināt strīdu par līgumsaistībām, kuras izriet no tiešsaistes pārdošanas vai pakalpojumu līguma.

§16
Force majeure klauzula

 1. Neviena no pusēm nav atbildīga par saistību neizpildi, ja šādu neizpildi izraisījis neparedzēts notikums, kas ir ārpus tās kontroles, vai nepārvaramas varas apstākļi, tostarp, bet ne tikai epidēmija, plūdi, ugunsgrēks, vētra, izejvielu trūkums, transporta streiks, daļējs vai pilnīgs streiks vai lokauts. Pusei, kuru skāruši šādi notikumi, nekavējoties, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc minētā notikuma iestāšanās, jāinformē otra puse.
 2. Puses vienojas, ka tās kopīgi centīsies pildīt saistības pēc iespējas labāk, kamēr šādi notikumi turpinās.
 3. Šī klauzula nekādā veidā neierobežo patērētāju tiesības.

§17
Personas datu aizsardzība

 1. Pārdevējs vāc un apstrādā Klientu sniegtos personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un ievērojot Privātuma politiku.
 2. Pārdevējs piemēro atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu aizsardzību.
 3. Papildu paskaidrojumi par personas datu aizsardzību ir iekļauti tīmekļa vietnē pieejamajā cilnē "Privātuma politika".

§18
Klientu atsauksmes

 1. Attiecībā uz satura publicēšanu un tā sniegšanu Klients brīvprātīgi izplata saturu. Publicētais saturs neizsaka Pārdevēja viedokli, un to nevajadzētu pielīdzināt Pārdevēja darbībām. Pārdevējs nav satura nodrošinātājs, bet tikai subjekts, kas šim nolūkam nodrošina atbilstošus IKT resursus.
 2. Klients apliecina, ka:
  1. tam ir tiesības izmantot autortiesības, rūpnieciskā īpašuma tiesības un/vai blakustiesības uz - attiecīgi - darbiem, rūpnieciskā īpašuma tiesību objektiem (piemēram, preču zīmēm) un/vai blakustiesību objektiem, kas veido saturu;
  2. personas datu, attēlu un informācijas par trešām personām augšupielāde un pieejamība pakalpojumu ietvaros ir veikta likumīgi, brīvprātīgi un ar attiecīgo personu piekrišanu;
  3. Klients piekrīt, ka saturu var apskatīt citi Klienti un Pārdevējs, un pilnvaro Pārdevēju bez maksas izmantot saturu saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem.
 3. Klientam nav tiesību:
  1. pakalpojumu izmantošanas ietvaros publicēt trešo personu personas datus un izplatīt trešo personu attēlu bez likumā noteiktās atļaujas vai trešās personas piekrišanas;
  2. pakalpojumu izmantošanas ietvaros augšupielādēt reklāmas un/vai reklāmas saturu.
 4. Pārdevējs pārbauda Atzinumus, izmantojot e-pasta adresi, kas tika izmantota pirkuma procesā vai piešķirta lietotāja kontam.
 5. Atzinumus par produktiem var sniegt tikai attiecībā uz produktiem, kas faktiski iegādāti Pārdevēja interneta veikalā, un tikai tas interneta veikala klients, kurš faktiski iegādājies recenzējamo produktu.
 6. Atzinumi var būt pieejami tieši Interneta veikala tīmekļa vietnē vai ārējā atzinumus apkopojošā pakalpojumā, ar kuru sadarbojas Pārdevējs un uz kuru tas atsaucas Interneta veikala tīmekļa vietnē.
 7. Ir aizliegts slēgt fiktīvus vai fiktīvus Pārdošanas līgumus, lai sniegtu atzinumu par kādu Produktu.
 8. Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs var bez maksas izmantot Interneta veikala tīmekļa vietnē publicētos Pircēja viedokļus vai citu saturu.
 9. Pārdevējs nepublicē un neliek citiem publicēt viltus viedokļus vai ieteikumus par Klientiem, lai reklamētu savus Produktus vai sniegtu sponsorētus viedokļus.
 10. Klientiem ir aizliegts publicēt viedokļus vai citu saturu pakalpojumu izmantošanas ietvaros, kas jo īpaši varētu:
  1. publicēt negodprātīgi, piemēram, ar nolūku pārkāpt trešo personu personiskās tiesības;
  2. pārkāpt jebkuras trešās personas tiesības, tostarp tiesības, kas saistītas ar autortiesībām un blakustiesībām, rūpnieciskā īpašuma tiesībām, komercnoslēpumiem vai konfidencialitātes saistībām;
  3. ir aizskaroša rakstura vai rada draudus citām personām, vai satur leksiku, kas pārkāpj labus tikumus (piemēram, izmantojot vulgārismus vai izteicienus, ko parasti uzskata par aizskarošiem);
  4. ir pretrunā Pārdevēja interesēm;
   citādi pārkāpj Noteikumu un nosacījumu noteikumus, labus tikumus, piemērojamo tiesību aktu noteikumus, sociālās normas vai paražas.

§18
Nobeiguma noteikumi

 1. Visas tiesības uz Interneta veikalu, tostarp mantiskās autortiesības, intelektuālā īpašuma tiesības uz tā nosaukumu, domēna vārdu, Interneta veikala tīmekļa vietni, kā arī uz veidlapām, logotipiem pieder Pārdevējam, un to izmantošana ir atļauta tikai Noteikumos noteiktajā un tiem atbilstošajā veidā.
 2. Līgumiem ar Klientiem piemērojamie tiesību akti ir Polijas tiesību akti. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem, kas sastādīta Vīnē 1980. gada 11. aprīlī, nav piemērojama.
 3. Polijas piemērojamo tiesību aktu izvēle neatņem klientiem, kuri ir patērētāji, aizsardzību, ko tiem nodrošina tiesību akti, kas piemērojami viņu pastāvīgajai dzīvesvietai ES.
 4. Jautājumos, uz kuriem neattiecas šie noteikumi un nosacījumi, piemēro Polijas tiesību aktus.
 5. Katrs Klients tiek informēts par jebkādiem grozījumiem šajos Noteikumos, izmantojot informāciju interneta veikala galvenajā lapā, kurā tiek norādīts to spēkā stāšanās datums. Klienti, kuriem ir Konts, papildus tiek informēti par izmaiņām kopā ar to kopsavilkumu uz viņu norādīto e-pasta adresi. Izmaiņu spēkā stāšanās diena nav īsāka par 14 dienām no to paziņošanas dienas. Ja Klients, kuram ir Konts, nepiekrīt jaunajam Noteikumu un nosacījumu saturam, viņam ir pienākums par to informēt Pārdevēju 14 dienu laikā no Noteikumu un nosacījumu izmaiņu paziņošanas dienas. Ja Klients paziņo Pārdevējam par to, ka viņš nepiekrīt jaunajam Noteikumu un nosacījumu saturam, Līgums tiek izbeigts.

1.01.2023 r.

 1. This regulation defines the principles and conditions applicable during the Black Week Promotion in the MONDEX online store from November 24th to 28th, 2023.
 2. The promotion includes selected products available in the MONDEX store, marked with the symbol "2+1 free." The promotion applies to specific products that have been marked as participating in the promotion. For example, if a customer selects three products from the promotion, the third one will be free. However, if they choose two participating products and one non-participating product, no discount will be applied.
 3. Customers have the option to freely combine products participating in the promotion. They can freely mix and match products participating in the promotion, providing them with flexibility when creating orders. For instance, if a customer selects two products of type A and one of type B, the price of product B will be reduced to zero.

Iekraušana...