Mondex Home Club

MONDEX HOME CLUB LOJALITĀTES PROGRAMMAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Lojalitātes programma MONDEX HOME CLUB (turpmāk tekstā - MONDEX HOME CLUB) ir domāta interneta veikala MONDEX klientiem un attiecas uz visiem veikala piedāvājuma produktiem, izņemot piegādes izmaksas. Programma apbalvo klientus, kuri ir reģistrējušies veikala tīmekļa vietnē un veikuši pirkumu, izmantojot savu kontu MONDEX interneta veikalā.

§1
Definīcijas

 1. MONDEX HOME CLUB organizators ir Unihome Spółka z ierobežoną odpowiedzialnością, kuras juridiskā adrese ir Varšavā.
 2. Programmas dalībnieks - MONDEX interneta veikala klients, kuram ir reģistrēts klienta konts, un MONDEX stacionāro preču veikalu klients.
 3. Dalība Programmā ir brīvprātīga.
 4. Klienta Konta reģistrēšana MONDEX interneta veikalā ir līdzvērtīga dalībai programmā, un tai nav nepieciešama atsevišķa piekrišana vai papildu dati.
 5. Ja nevēlaties piedalīties programmā, izmantojiet iespēju ātri iepirkties bez reģistrācijas. Programmas dalībnieki var būt tikai pilngadīgas fiziskas personas (patērētāji), kas pareizi reģistrējušas savu dalību programmā tīmekļa vietnē mondex.pl.
 6. Unihome patur tiesības veikt izmaiņas Noteikumos, vienlaikus par to informējot Dalībniekus, izmantojot mondex.pl tīmekļa vietni un elektronisko saraksti vai īsziņu, ja Dalībnieks ir norādījis savu e-pasta adresi vai tālruņa numuru.
 7. Dalībniekam ir tiesības atteikties no dalības Programmā sakarā ar Noteikumu izmaiņām 14 dienu laikā no dienas, kad viņš ir informēts par izmaiņām.

§2
Dalības nosacījumi

 1. Ievērojot turpmākos noteikumus, personai, kura vēlas pievienoties Programmai, vākt MONDEX HOME CLUB punktus (turpmāk tekstā - "Punkti") apmaiņā pret pirkumiem interneta veikalā mondex.pl un apmainīt savāktos Punktus pret laika ziņā ierobežotu atlaidi, ir jāreģistrē sava dalība Programmā tīmekļa vietnē mondex.pl.
 2. Dalībnieks var dot savu piekrišanu saņemt informāciju par organizētajām reklāmas akcijām. Dodot piekrišanu saņemt mārketinga informāciju, Dalībnieks dod savu piekrišanu saņemt komerciālu informāciju, tostarp informāciju par Programmā iekļautajām akcijām, elektroniski uz norādīto e-pasta adresi, ar ziņu uz norādīto mobilā tālruņa numuru, ar interneta lietojumprogrammu starpniecību uz lietojumprogrammā norādīto adresi.
 3. Par pieteikumā iekļauto datu izmaiņām Dalībniekam jāinformē Organizators, izmantojot mondex.pl tīmekļa vietni vai zvanot uz BOK, 10 darba dienu laikā no izmaiņu rašanās dienas. Visas iespējamās sekas, kas var rasties, ja Dalībnieks nav sniedzis paziņojumu, sedz Dalībnieks.
 4. Organizators patur tiesības bloķēt kontu un anulēt punktus, kas reģistrēti ar fiktīviem datiem vai datiem, kas nav Dalībnieka dati.

§3
Punktu uzkrāšana

 1. MONDEX HOME CLUB punkti (turpmāk tekstā - "punkti") ir virtuālie punkti, kurus Dalībnieks uzkrāj savā kontā apmaiņā pret noteiktu darbību veikšanu mondex.pl interneta veikalā. Pamatojoties uz tiem, Dalībniekam tiek piešķirts Programmas līmenis: melnais, sudraba vai zelta.
 2. Par pamatu punktu krāšanai var izmantot tikai šādus punktus:
  1. Pievienošanās Programmai pirmo reizi;
  2. veicot pasūtījumu tiešsaistes veikalā,
  3. Atkarībā no groza bruto vērtības;
  4. Pirmā, otrā un trešā pasūtījuma veikšana interneta veikalā kopš pievienošanās Programmai;
  5. atsauksmju rakstīšana par iepriekš iegādātu produktu;
  6. Mēneša izvēlētā produkta pasūtījuma iesniegšana;
  7. Pāreja uz augstāku programmas līmeni.
 3. Lai uzkrātu punktus, Dalībniekam ir jāveic noteikta darbība mondex.pl interneta veikalā. Punktu saglabāšana datorsistēmā notiek automātiski:
  1. Pēc tam, kad Dalībnieks pievienojas Programmai;
  2. pēc pasūtījuma izpildes;
  3. pēc pārskatīšanas apstiprināšanas;
  4. pēc paaugstināšanas uz augstāku Programmas līmeni.
 4. Punktu skaits, kas tiek saglabāts par konkrētas darbības veikšanu, ir noteikts Noteikumos un nosacījumos.
 5. Jebkuras pretenzijas saistībā ar uzkrātajiem Punktiem var izskatīt tikai pēc pirkumu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas 14 dienu laikā pēc pirkuma veikšanas.
 6. Ja sistēmas darbības traucējumu dēļ attiecīgajā brīdī nav iespējams saglabāt uzkrāt nopelnītos Punktus, BOK piešķirs Punktus Dalībnieka kontā, pamatojoties uz pirkuma apliecinājumu, pēc Dalībnieka paziņojuma 30 dienu laikā no darījuma datuma un pirkuma apliecinājuma uzrādīšanas. Punkti automātiski parādās Dalībnieka kontā 10 darba dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas.
 7. Ja tiek ieviestas jaunas iespējas vākt punktus, Organizators par to informē Dalībniekus tīmekļa vietnē vai tiešā sarakstē.

§4
Punktu apmaiņa

 1. Punktus apmaina pret laika ierobežotu piekļuvi īpašiem piedāvājumiem, atlaidēm un pasākumiem, ko piedāvā mondex.pl interneta veikals.
 2. Punktus nav iespējams apmainīt pret skaidru naudu.
 3. Interneta veikalā nav iespējams norēķināties ar Punktiem.
 4. Punktu apmaiņa notiek automātiski:
  1. Tūlīt pēc tam, kad jauns Dalībnieks ir savācis nepieciešamo punktu skaitu, lai pārietu uz Melno līmeni;
  2. uzreiz pēc tam, kad Melnā līmeņa Dalībnieks ir sakrājis punktu skaitu, kas nepieciešams, lai pārietu uz Sudraba līmeni;
  3. uzreiz pēc tam, kad Sudraba līmeņa Dalībnieks ir sakrājis nepieciešamo punktu skaitu, lai saņemtu paaugstinājumu uz Zelta līmeni;
  4. sešus mēnešus pēc paaugstināšanas Melnajā līmenī vai Melnā līmeņa atjaunošanas, ja Melnā līmeņa Dalībnieks ir sakrājis nepieciešamo punktu skaitu, lai paliktu Melnajā līmenī;
  5. sešus mēnešus pēc paaugstināšanas Sudraba līmenī vai Sudraba līmeņa atjaunošanas, ja Sudraba līmeņa dalībnieks ir sakrājis nepieciešamo punktu skaitu, lai paliktu Sudraba līmenī;
  6. 6 mēnešus pēc paaugstināšanas Zelta līmenī vai Zelta līmeņa atjaunošanas, ja Zelta līmeņa dalībnieks ir sakrājis nepieciešamo punktu skaitu, lai paliktu Zelta līmenī;
  7. punktu skaits, kas nepieciešams, lai paaugstinātos vai paliktu konkrētā Programmas līmenī, ir noteikts Noteikumos un nosacījumos.
 5. punktu skaits, kas tiek saglabāts par aktivitātes veikšanu:
  1. Par pirmo pievienošanos Programmai Dalībnieks saņem 10 punktus;
  2. Par pasūtījuma veikšanu interneta veikalā Dalībnieks saņem vienu reizi atkarībā no groza bruto vērtības:
   1. bruto vērtība līdz PLN 149,99: 50 punkti;
   2. Bruto vērtība no PLN 150,00 līdz PLN 249,99: 50 punktu: 1: 100 punkti;
   3. Bruto vērtība no PLN 150,00 līdz PLN 499,99: 150 punkti;
   4. Bruto vērtība no 500,00 zl. līdz 999,99 zl: No 99.99.99 līdz 99.99.99.99 €: 250 punkti: 250 punkti;
   5. Bruto vērtība virs 1000,00 zl: 500 punkti;
  3. Par nākamā pasūtījuma veikšanu interneta veikalā no pievienošanās Programmai brīža Dalībnieks saņem vienu punktu atkarībā no pasūtījuma secības:
   1. Par pirmo pasūtījumu: 150 punkti: par pirmo pirkumu: 150 punkti;
   2. par otro pasūtījumu: 150 punktus: 100 punkti;
   3. par trešo pasūtījumu: 50 punkti;
   4. Par iepriekš iegādāta produkta atsauksmes uzrakstīšanu Dalībnieks saņem 25 punktus vienu reizi;
   5. Par katra mēneša izvēlētā produkta pasūtījuma veikšanu Dalībnieks saņem 25 Punktus vienu reizi;
   6. par pāreju uz augstāku Programmas līmeni Dalībnieks saņem 25 Punktus vienu reizi.
 6. Punktu skaits, kas nepieciešams tūlītējai paaugstināšanai Programmas līmenī un kas nepieciešams Programmas līmeņa atjaunošanai pēc 6 mēnešu līmeņa derīguma termiņa beigām:
  1. Melnais: 100 punkti;
  2. Sudraba: 400 punkti;
  3. Zelta: 750 punkti.

§7
Atgriešana un sūdzības

 1. Organizators nodrošina iespēju atgriezt tiešsaistes veikalā iegādātās preces, par kurām Dalībnieks ir saņēmis punktus. Lai veiktu preču atgriešanu, Dalībniekam jāievēro veikala noteikumos noteiktā atgriešanas procedūra.
 2. Preču atgriešana ir līdzvērtīga tam, ka Dalībnieks zaudē par to iegādi uzkrātos Punktus. Punktu summa tiks atskaitīta no Dalībnieka konta 30 dienu laikā.

§8
Nesaņemtie punkti

 1. Punktus uzskata par nelikumīgi iegūtiem, ja tie ir iegūti, pieteikumā norādot nepatiesus datus vai ir jebkādā veidā viltoti. Tiklīdz BOK to konstatē, konts tiek bloķēts līdz noskaidrošanai.
 2. Par nelikumīgi iegūtiem punktiem tiek uzskatīti punkti, kas iegūti par maksu no cita Dalībnieka vai ja ieraksta pamatā ir pirkuma darījums, ko nav veicis Dalībnieks, kura kontā ir šie punkti, vai ja punkti ir iegūti jebkādā citā veidā, kas ir pretrunā Noteikumu un nosacījumu noteikumiem.
  Noteikumu noteikumiem.
 3. Organizatoram ir tiesības izslēgt no Programmas Dalībnieku, kurš Punktus ir ieguvis pretēji Noteikumu noteikumiem, un anulēt kontus un tajos uzkrātos Punktus.

§9
Klientu apkalpošanas darbības

 1. Visu informāciju, kas saistīta ar Programmas darbību, Dalībnieki var saņemt telefoniski vai sarakstes veidā no BOK. BOK darbinieki nodarbojas ar kontu bloķēšanas jautājumiem, jautājumiem un sūdzībām par visām Lietotāju veiktajām operācijām.
 2. Lai aizsargātu Programmas Dalībnieku datus, BOK, ja Dalībnieks telefoniski iesniedz pieteikumu vai pieprasījumu par konta bloķēšanas piemērošanu, ir tiesības uzdot jautājumus, lai noskaidrotu Dalībnieka identitāti attiecībā uz datiem, ko Dalībnieks sniedzis saistībā ar pievienošanos Programmai un tās izmantošanu. Ja Dalībnieks atsakās atbildēt, BOK nav pienākuma apkalpot pieprasītāju.
 3. Ja BOK darbinieks uzskata par nepieciešamu papildus noskaidrot identitāti telefoniski izteiktam pieprasījumam, viņš var pieprasīt pieprasījuma apstiprinājumu rakstiski.
 4. Dalībnieks var rakstiski pilnvarot citu personu pārstāvēt viņu attiecībās ar BOK. Šaubu gadījumā BOK var pieprasīt personisku saziņu ar dalībnieku vai notariāli apliecinātu pilnvaru.

§10
Piedāvājums programmas dalībniekiem

 1. Programmas dalībnieks melnajā līmenī visā līmeņa derīguma termiņa laikā:
  1. var izmantot pastāvīgu atlaidi 4% apmērā visiem produktiem, kuriem nav atlaides, interneta veikalā mondex.pl;
  2. Programmas dalībnieks Sudraba līmenī - visā līmeņa derīguma termiņa laikā:
   1. var saņemt pastāvīgu atlaidi 8% apmērā visiem produktiem, kuriem nav atlaides mondex.pl interneta veikalā;
   2. ir piekļuve rezervētajai pārdošanai;
   3. ir piekļuve rezervētajam saturam mondex.pl tiešsaistes veikalā.
 2. Programmas dalībnieks Zelta līmenī visā līmeņa derīguma termiņa laikā:
  1. var izmantot fiksētu atlaidi 8% apmērā visiem produktiem, kas nav ar atlaidi, tiešsaistes veikalā mondex.pl;
  2. ir piekļuve rezervētajai izpārdošanai;
  3. var piekļūt rezervētajam saturam mondex.pl tiešsaistes veikalā.
  4. nesedz piegādes izmaksas neatkarīgi no veiktā pasūtījuma bruto vērtības.
 3. Punktu un līmeņu derīgums:
 4. Punktu derīguma termiņš un līmeņi ir spēkā visu dalības laiku Programmā.
 5. Dalība katrā Programmas līmenī ir spēkā 6 mēnešus un ir atjaunojama.
 6. Dalību Programmas līmenī nevar atjaunot, ja:
  1. 6 mēnešus pēc paaugstināšanas uz Melno līmeni vai Melnā līmeņa atjaunošanas Dalībnieks Melnajā līmenī nav sakrājis nepieciešamo punktu skaitu, lai paliktu Melnajā līmenī. Tad Dalībnieks zaudē Melno līmeni un tiek uzskatīts par jaunu Dalībnieku.
  2. Sudraba līmeņa Dalībnieks nav sakrājis nepieciešamo Punktu skaitu, lai paliktu Sudraba līmenī pēc 6 mēnešiem pēc paaugstināšanas Sudraba kartes līmenī vai Sudraba līmeņa atjaunošanas. Tad Dalībnieks zaudē Sudraba līmeni un tiek pārcelts uz Melno līmeni. Tad Dalībniekam nav tiesību saņemt punktus, lai paaugstinātos uz jaunu līmeni.
  3. 6 mēnešus pēc paaugstināšanas Zelta līmenī vai Zelta līmeņa atjaunošanas Zelta līmeņa Dalībnieks Zelta līmenī nav sakrājis nepieciešamo Punktu skaitu, lai paliktu Zelta līmenī.
 7. Tad Dalībnieks zaudē Zelta līmeni un viņam tiek piešķirta Sudraba līmeņa karte. Šādā situācijā Dalībniekam nav tiesību uz Punktiem, lai paaugstinātos uz jaunu līmeni.
 8. Līmeņa zaudēšanas gadījumā Dalībnieks saglabā visus savāktos Punktus.

§9
Izmaiņas Programmā un tās likvidācija

 1. Grozījumus šajos Noteikumos izdara, publicējot grozīto Noteikumu tekstu mondex.pl tīmekļa vietnē un norādot datumu, no kura grozītie Noteikumi ir spēkā. Neatkarīgi no iepriekš minētā,
 2. Dalībnieki tiks informēti par Noteikumu grozījumiem, nosūtot viņiem saraksti pa e-pastu uz viņu norādīto e-pasta adresi vai nosūtot īsziņu uz Dalībnieka norādīto tālruņa numuru.
 3. Dalībnieki, kuri nepiekrīt izmaiņām, 14 dienu laikā pēc tam, kad ir informēti par Noteikumu stāšanos spēkā, var paziņot BOK par savu izstāšanos no Programmas, un tādā gadījumā visi uzkrātie punkti tiks dzēsti un pašreizējais Līmenis vairs nebūs spēkā.
 4. Organizators pēc saviem ieskatiem var lemt par Programmas pārtraukšanu.
 5. Paziņojumu par Programmas izbeigšanu Organizators publicēs mondex.co.uk tīmekļa vietnē vismaz 60 dienas iepriekš. Paziņojumā
 6. paziņojumā tiks ietverti detalizēti līguma izbeigšanas noteikumi un datums.
 7. punktu un Līmeņu galīgais derīguma termiņš.
 8. Kad Programma ir beigusies, punktus vairs nevar uzkrāt vai apmainīt.

§10
Personas dati

 1. Organizators apstrādā Dalībnieka personas datus, ko Dalībnieks sniedz konta reģistrācijas laikā, lai identificētu personu kā Programmas Dalībnieku.
 2. Programmas dalībnieks piekrīt, ka Organizators vāc, sistematizē un apstrādā Organizatoram kā Programmas organizatoram sniegtos viņa/viņas personas datus Programmas vajadzībām.
 3. Dalībnieks jebkurā laikā var ziņot Organizatoram par
  1. pa e-pastu: iodo@mondex.pl
  2. pa pastu uz adresi: Rydygiera 11a/226, 01-793 Varšava.
   pieprasīt, lai viņa/viņas personas dati, kas sniegti Organizatoram konta reģistrācijas procesā, tiktu dzēsti no datubāzes. Pēc paziņojuma saņemšanas Organizators nekavējoties dzēsīs datus no sistēmas. Līdz ar Dalībnieka datu dzēšanu vienlaikus tiek dzēsti arī visi Dalībnieka savāktie punkti.
 4. Programmas Dalībnieku personas datu administrators ir Organizators, ar kuru var sazināties pa šādu e-pasta adresi: iodo@mondex.pl.
 5. Sabiedrība apstrādās personas datus ar Programmas izpildi saistītiem nolūkiem visā dalības Programmā periodā - piekrišana dalībai Lojalitātes programmā.
 6. (juridiskais pamats 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts RODO) , un pēc tam - tādā apjomā, kā to prasa tiesību akti vai iespējamo prasību nodrošināšana, un lai izpildītu datu pārziņa juridiski pamatotus mērķus, jo īpaši savu produktu vai pakalpojumu tiešo tirdzniecību, šajā sakarā, līdz jūs iebilstat pret apstrādi (juridiskais pamats 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts RODO).
 7. Likumīgās intereses ir apstrādes nepieciešamība iespējamas sūdzības procedūras nolūkos.
 8. Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama iepriekš izklāstītajiem nolūkiem.
 9. Personas datus var sniegt sadarbības struktūrām, pamatojoties uz pilnvarojuma līgumiem, ciktāl tas nepieciešams iepriekš minētajiem nolūkiem.
 10. Katrai personai likumā noteiktajā apmērā ir tiesības piekļūt saviem datiem un labot, dzēst vai ierobežot apstrādi, tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tās apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.
 11. Ja rodas šaubas par personas datu apstrādi, jebkura persona var pieprasīt informāciju no Sabiedrības. Neatkarīgi no iepriekš minētā ikvienam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Personas datu aizsardzības biroja priekšsēdētājam.

Iekraušana...